วงจรเตือนเปิดตู้เย็นทิ้งไว้

 

 
 

 
     
 

      แนวคิดของวงจรเปิดประตูตู้เย็นทิ้งไว้นี้จะใช้แหล่งจ่ายไฟ 3 โวลต์จากถ่านแบตเตอรี่

 
     
 

      วงจรนี้จะวางไว้ในตู้เย็นใกล้กับหลอดไฟ หรือติดไว้ใกล้กับประตูเปิด โดยขณะที่ประตูปิดอยู่ภายในตู้เย็นจะมืด ทำให้โฟโต้รีซิสเตอร์ค่าความต้านทานจะสูง (มากกว่า 200 กิโลโอห์ม) ดังนั้นทำให้ไอซีตัวแรกจะยึดสถานะของตัวเก็บประจุขนาด 10 ไมโครฟารัดไว้ โดยจะเก็บประจุจนเต็มผ่านไดโอดและตัวต้านทาน 10 กิโลโอห์ม เมื่อประตูเปิด จะทำให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาหรือหลอดไฟในตู้เย็นสว่างขึ้น โฟโต้รีซิสเตอร์จะมีค่าความต้านทานต่ำ(น้อยกว่า 2 กิโลโอห์ม) หยุดการประจุกระแส เพราะฉะนั้นที่ไอซีตัวแรกที่ต่อเป็นวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ เริ่มต้นการผลิตความถี่ที่ต่ำมากและหลังจากเวลาประมาณ 24 วินาที ที่ขาเอาต์พุต (ขา 3)จะกลายเป็น High ทำให้ไอซีตัวที่สองเริ่มทำงาน ที่ไอซีตัวที่สองนี้จะถูกต่อเป็นอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ด้วยเช่นกัน ทำหน้าที่ในการขับสัญญาณให้เปียโซผลิตเสียงเป็นช่วงๆ ที่ประมาณ 5 ครั้งต่อวินาที ชุดวงจรนี้จะทำงานประมาณ 17 วินาที และจะทำซ้ำๆ จนกว่าประตูจะถูกปิด หรือไม่มีแสง

 
     
 

      ไอซีไทเมอร์จะใช้เบอร์ TS555CN หรือใช้แบบ CMOS ก็ได้ โดยกระแสที่ใช้ในวงจรนี้ประมาณ 150 ไมโครแอมป์