วงจรกำจัดกระแสพุ่ง

 

 
 

 
     
 

      ในบรรดาเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ เช่น คอมพิวเตอร์เมื่อเปิดสวิตซ์ออนจะกินกระแสค่อนข้างมากเมื่อเปิดสวิตซ์ครั้งแรก ซึ่งหากว่าเรามีการใช้ฟิวส์ป้องกันหรือใช้วงจรเบรกเกอร์ก็คงจะช่วยในเรื่องของไฟกระชาก ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้าได้พอสมควร ซึ่งในวงจรนี้จะช่วยผู้อ่านได้

 
     
 

      การทำงานของวงจรนั้นง่ายและใช้ได้ผลอย่างแท้จริง เมื่อเปิดสวิตซ์ กระแสจะถูกจำกัดอยู่ที่ประมาณ 14-15 แอมป์ โดยตัวต้านทานกำลังวัตต์สูงที่ต่ออนุกรมอยู่ (R1) ในเวลาเดียวกันแรงดันดีซีจะสร้างโดยแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำที่จะเริ่มต้นประจุไฟไปยังตัวเก็บประจุ C4 ผ่านตัวต้านทาน R2 ซึ่งเมื่อแรงดันบนตัวเก็บประจุไต่ถึง 0.7 โวลต์ หลังจากเวลาผ่านไปครึ่งวินาทีทรานซิสเตอร์ T1 จะมีกระแสเพียงพอที่จะไปกระตุ้นรีเลย์และตัดตัวต้านทานที่อนุกรมออก ซึ่งในวงจรนั้นได้มีการออกแบบการต่อโหลดให้ต่อกับไฟหลักโดยตรง