วงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์

 

 
 

 
 

      นี่คือวงจรควบคุมความเร็วมอเตอร์ดีซีขนาด 12 โวลต์ ที่สามารถสร้างได้ง่ายแถมราคาถูกอีกต่างหากซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมการหมุนของมอเตอร์ดีซีตามขนาดของแรงดันจากแหล่งจ่ายไฟโดยจะนำมาให้ดูกันถึงสองวงจรด้วยกัน

 
     
 

      เริ่มต้นที่วงจรแรก(ก) แสดงการปรับแรงดันควบคุมความเร็วสามารถทำงานผ่าน VR1 และทำงานร่วมกับขาอิมิตเตอร์ (Q1 และ Q2) ซึ่งมีการกำหนดให้แรงดันมอเตอร์ดีซีสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 12 โวลต์

 
     
 

      โดยรูปแบบของวงจรนี้จะช่วยให้การควบคุมความเร็วที่ดีและปรับค่าได้ด้วยตัวมันเอง โดยจะทำงานได้ดีที่ความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูง แต่ไม่ค่อยดีนักกับการควบคุมความเร็วต่ำและการสตาร์ทค่อนข้างช้า

 
     
 
 
 

      ต่อมาในวงจรที่สอง (ข) จะใช้เทคนิคของสวิตซ์โหมดในการปรับความเร็วของมอเตอร์ โดยใช้นอร์เกต (IC1) ถึง 4 ตัวด้วยกันโดยต่อเป็นวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์เพื่อสร้างสัญญาณพัลส์สี่เหลี่ยมความถี่ 50 เฮิรตซ์ อัตราส่วนของสัญญาณพัลสสี่เหลี่ยมที่สมบูรณ์จะมีการเปลี่ยนแปลงจากอัตรา 20: 1 ถึง 1: 20 ผ่านตัวVR1

 
     
 

      โดยเอาต์พุตจากวงจรมัลติไวเบรเตอร์จะส่งไปขับขาเบสของ Q1 และส่งต่อไปยัง Q2 เพื่อไปขับมอเตอร์ อัตราเฉลี่ยของแรงดันแหล่งจ่ายไฟของมอเตอร์ (รวมกันเกินกว่า 50 เฮิรตซ์) จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ VR1 พัลส์จะมีค่าสูงสุดประมาณ 12 โวลต์

 
     
 

      รูปแบบของวงจรนี้ทำให้มีความสมบูรณ์ค่อนข้างดีในการควบคุมความเร็วและให้กำลังบิดของมอเตอร์ที่สูง หากในกรณีที่มีความเร็วต่ำ ระดับของความเร็วจะสามารถกำหนดได้ด้วยตัวมันเองที่ได้ตามสัดส่วนของการใช้แรงดันควบคุม

 
     
 

      หมายเหตุในการประยุกต์ใช้งานทรานซิสเตอร์กำลัง Q2 ในวงจรทั้งสองจะต้องการมีการติดตั้งแผ่นระบายความร้อนด้วย