วงจรสวิตซ์ปุ่มกด

 
 

 

 
 
 
     
 

        วงจรนี้ทำงานเหมือนสวิตซ์สองสถานะเพียงแต่ทำงานโดยใช้สวิตซ์ปุ่มกด หลังจากที่แหล่งจ่ายไฟจ่ายแรงดันเข้ามา วงจรก็จะทำงานตามสถานะต่อไปนี้ : ขาเบสของ T1 และ T2 จะอยู่ไฟบวกและขาเบสของ T3 จะเข้ากราวด์ ทรานซิสเตอร์ทั้งหมดเป็นคัทออฟ ส่วนคอนแทคอื่นของสวิตซ์จะอยู่ที่กราวด์ ทำให้ไม่มีกระแสไหลผ่านคอยล์รีเลย์และสถานะของไฟ LED จะเป็นออฟ

 
     
 

         ถ้าสวิตซ์ถูกกดจะทำให้ T2 และ T3 สวิตซ์ออน ขาคอลเล็กเตอร์ของ T3 จะเข้าใกล้กราวด์ดังนั้นกระแสจะไหลผ่านคอยล์รีเลย์และไฟ LED จะติดสว่างทำให้ T1 ก็จะสวิตซ์ออนด้วย ในสภาวะเสถียรตั้งแต่กราวด์ไปถึงขาเบสของ T2 ผ่านตัวต้านทาน R1 จะไม่มีการเปลี่ยนเมื่อสวิตซ์ถูกปล่อย C1 จะชาร์ตผ่าน R3 เป็นเหตุให้ไฟบวกไปยังสวิตซ์ ถ้าสวิตซ์ถูกกดอีกครั้ง มันจะเชื่อมต่อไฟบวกไปยังขาเบสของ T2 แทนที่กราวด์ สาเหตุทำให้กลับไปสู่สถานะเริ่มแรก

 
     
 

                  ทำนองเดียวกันการทำงานสามารถใช้วงจรไทริสเตอร์ และในความเป็นจริง T2 และ T3 ก็เป็นชนิดของไทริสเตอร์ อย่างไรก็ตามวงจรที่แสดงนี้จะเป็นอิสระกับแรงดันและกระแสของโหลดที่เชื่อมต่อรีเลย์คอยล์ใช้แรงดันจากแหล่งจ่ายไฟ ( 5 – 12 โวลต์ ) และจะใช้กระแสไม่เกิน 250 mA ในการทำงานเราจะใช้กระแสประมาณ 70 mA ในสถานะ on และน้อยกว่า 0.1 mA ในสถานะ off