บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

 

 
 

 
     
 
        วงจรนี้เป็นวงจรสำหรับจุดชนวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาดเล็ก (ไม่เกิน 15 วัตต์) สำหรับใช้กับป้ายพีซีบอร์ด และตู้ลบอีพรอมด้วยแสงอัลตราไวโอเลต
        ในการจุดไส้หลอดนั้นเราใช้ไดโอดจำนวน 3 ตัว คือ D1 ถึง D3 และตัวเก็บประจุขนาด 6.8 nF 2 kV
        เมื่อเราเปิดสวิตซ์ ตัวเก็บประจุ C1 จะเริ่มเก็บประจุโดยส่งผ่านทางตัวต้านทาน R1 เพื่ออัดประจุก๊าซในหลอดจนกระทั่งถึงจุดอิ่มตัว (ราวๆ 700 โวลต์) C1 ก็จะเลิกอักประจุให้กับหลอดไฟ จากนั้นความต้านทานก็จะลดลงมาจนถึงจุดหนึ่งจึงยอมปล่อยกระแสไฟ AC เข้าไปยังหลอด
        ต่อจากนั้น C1 ก็จะกลายเป็นบาลาสก์ พร้อมด้วยตัวต้านทาน R1 รวมทั้งไดโอดทั้ง 3 ตัวซึ่งต่อขนานกับหลอดในขณะแรงดันเป็นช่วงบวก