บทความที่น่าสนใจ
หน้าแรก i เว็บบอร์ด

 
 

 

 
การติดตั้งเว็บบอร์ด phpbb
 
ตรวจเช็คความพร้อมก่อนการติดตั้ง
 
1. คุณทำการอัพโหลดไฟล์โปรแกรมลงใน hosting หรือยัง แล้วคุณเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ชืออะไร
  2. คุณทำการสร้างฐานข้อมูล MySQLแล้ว หรือยัง ถ้าทำแล้วคุณต้องจดรายละเอียดต่อไปนี้มาเตรียมไว้
    Database Name : ( ชื่อฐานข้อมูล)
    Database Username: (ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล )
    Databese Password : ( รหัสผ่านของผู้ใช้ฐานข้อมูล)
       
  ขั้นตอนการติดตั้งเว็บบอร์ด
       
  1. ทำการเปิดโปรแกรมติดตั้ง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์
www.ชื่อเว็บไซต์ของคุณ / โฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรม / install/install.php

ตัวอย่าง
ชื่อเว็บไซต์ : www.9bkk.com
ชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างและเก็บไฟล์โปรแกรมในHosting ชื่อ : forum
ฉะนั้นเวลาทำการติดตั้งเราจะต้องเข้าไปทำการเปิดโปรแกรมติดตั้งที่เว็บไซต์
http://www.9bkk.com/forum/install/install.php
     
 
free webboard phpbb2
     
    จากรูปด้านบน ในหน้าต่างของการติดตั้งนี้จะมี การกรอกข้อมูลอยู่ 3 ตอนด้วยกันคือ
      การติดตั้งพื้นฐาน
      การติดตั้งฐานข้อมูล
      การตั้งค่า Admin
    ต่อไปเราจะมาทำการกรอกข้อมูลกันเลยครับ
       
  2. กรอกข้อมูลการติดตั้งพื้นฐาน
      ภาษามาตรฐานของบอร์ด : ให้เลือกเป็นภาษาไทย
หมายเหตุ.ถ้าคุณยังไม่ได้ทำการติดตั้งภาษาไทยลงไปในโปรแกรมก่อนการติดตั้ง จะไม่มีภาษาไทยให้เราเลือกนะครับ
เราอาจจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วค่อยไปเปลี่ยนที่หลังก็ได้ แต่ก็จะมีขั้นตอนยุ่งยากนิดหนึ่ง ถ้าหากเป็นไปได้ให้คุณทำการติดตั้งภาษาไทยลงไปในโปรแกรมก่อนแล้วค่อยทำการติดตั้งก็จะเป็นการดีครับเพราะจะได้
ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาไทย โดยคุณสามารถเช็คได้ว่าคุณติดตั้งภาษาไทยแล้วหรือยังโดยเช็คได้ที่ Hosting ที่คุณเก็บไฟล์อยู่โดยทำการเข้าไปใน โฟลเดอร์ที่คุณเก็บข้อมูลของเว็บบอร์ดไว้ แล้วเข้าไปที่ language หาโปรแกรมของคุณมีภาษาไทยแล้วก็จะพบไฟล์ Lang_thai หากยังไม่มีก็ให้ไปโหลดแล้วนำมาใส่ก่อนทำการติดตั้งครับ
      ชนิดของฐานข้อมูล : ให้เลือก MySQl 3.x , 4x , 5 x ตัวไหนก็ได้ขึ้นอยู่ว่า hosting ของคุณรองรับครับ
      รุณาเลือกวิธีติดตั้ง : ให้เราเลือก ติดตั้ง
       
  3. การติดตั้งค่าฐานข้อมูล
      Databese Server Hostname : ไม่ต้องเปลี่ยน ( Localhot )
      Database Name : ใส่ชื่อฐานข้อมูล
      Database Username :ใส่ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล
      Database Password : ใส่รหัสผ่านของฐานข้อมูล
      ขึ้นต้นชื่อตารางในฐานข้อมุลด้วยคำว่า : phpbb_ ( ไม่ต้องเปลี่ยน )
       
      หมายเหตุ
      Database Name คือฐานข้อมูลใหญ่ที่เราสร้างขึ้นมาครับ เช่น เราตั้งชื่อว่า webboard
Database Username
คือฐานข้อมูลที่ย่อยลงมาอีกครับ แต่จะถูกเก็บอยู่ใน Database Name ครับ
       
  4. การตั้งค่า Admin
      Email ของ Admin :ให้ใส่อีเมล์ของเราที่ใช้สำหรับติดต่อครับ
      Domain Name : ชื่อนี้ไม่ต้องเปลี่ยนครับ เพราะโปรแกรมจะติดตั้งอัตโนมัติ
      Server port : 80
      ตำแหน่งโปรแกรม : ไม่ต้องเปลี่ยน(โปรแกรมจะใส่เองอัตโนมัติ )
      Administrator Name : ให้เราใส่ชื่อแทนตัวสำหรับใช้ในการล็อคอินเข้าในส่วนผู้จัดระบบเว็บบอร์ด
หมายเหตุ : ชื่อนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังครับ ตั้งแล้วก็ตั้งเลยเราจะเปลี่ยนทีหลังไม่ได้
      Administrator Password : ตั้งรหัสผ่านที่ใช้ในการล็อคอินครับ
      Administrator Password (ยืนยัน ) : ใส่รหัสผ่านชุดเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกต้อง
หมายเหตุ : รหัสผ่านนี้เราจะต้องจดไว้ให้ดีนะครับเพราะเราจะต้องใช้สำหรับเข้าไปจัดการระบบต่างของบอร์ด
       
  5. ทำการตรวจสอบความถูกต้องและจะบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ เริ่มต้นติดตั้ง
      หากข้อมูลไม่มีปัญหา หรือระบบ Server ของเราไม่มีปัญหาก็จะปรากฏหน้าต่างดังรูปนี้ขึ้นมา
       
 
ติดตั้งเว็บบอร์ด
       
  6. คลิกที่ การติดตั้งเสร็จแล้ว แล้วโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแจ้งให้เราเข้าไฟลเดอร์ ชื่อ Install และ cotrib ทิ้งก่อน เราจะต้องไปลบก่อนนะครับ ไม่อย่างงั้นเราจะเข้าหน้าแรกเว็บบอร์ดของเราไม่ได้
       
 
การติดตั้งเว็บบอร์ด
       
  7. ปิดหน้าเว็บบอร์ดของเราไปก่อนเพื่อไปทำการลบไฟล์ สองชุดนั้นทิ้งก่อน โดยผมจะใช้โปรแกรม WS_FTP เพื่อทำการลบโฟลเดอร์ชื่อ Inatall และ cotrib
       
 
ฟรีเว็บบอร์ด
       
  8. หลังจากที่ทำการลบโฟลเดอร์ทั้งสองออกแล้วก็ลองเข้าเว็บบอร์ดที่เราติดตั้งเสร็จใหม่ดูอีกครับก็จะปรากฏหน้าแรกของเว็บบอร์ดของเราดังรูป
       
 
free forum
       
      ่มาถึงตรงจุดนี้ก็เป็นอันว่าขั้นตอนการติดตั้งเว็บบอร์ด phpbb ของเราได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนขั้นตอนต่อไปเราจะต้องทำการล็อคอินเข้าไปโดยใช้ admin Name และ password ที่เราตั้งไว้เพื่อทำการปรับแต่งและตั้งหัวข้อเรื่องตลอดจนตั้งชื่อเว็บบอร์ดของเรา
      หมายเหตุ : การล็อคอินในส่วนของผู้ดูแลระบบต้องทำการล็อคอินใน่สวนของผู้ใช้งานก่อน แล้วหลังจากนั้นจะมีปุ่ม Admin ปรากฏขึ้นบริเวณด้านล่างของหน้าเว็บบอร์ดหน้าแรกของเรา ให้เราคลิกที่ปุ่มนั้น และโปรแกรมจะให้เราใส่รหัสผ่านอีกครั้งก็ให้เราใส่รหัสผ่านอันเดิมเพื่อยืนยัน หากรหัสผ่านถูกต้องโปรแกรมก็จะพาเราเข้าไปสู่ในส่วน
ของการจัดการระบบบอร์ดของเรา ซึ่งจะเป็นระบบภาษาไทยครับลองศึกษาดูครับ
       
...
      เขียนโดย jame-9bkk
21 ตุลาคม 2550
http://www.9bkk.com
 
 

Site Meter ©2008 www.9bkk.com All rights reserved Online Users