วิธีการสมัครPaypal , วิธีverified paypal ,verified account
   
สำหรับขั้นตอนการ Verifiled paypal ขั้นต่อไป จะเป็นขั้นตอนหลังจากที่เรา ได้ทำการเพิ่มบัตรเครดิตการ์ดเข้าไปในบัญชีของ paypal แล้ว และเราได้รับรหัสตัวเลข 4 ตัวที่ทาง Paypal ส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะดำเนินการ Verified paypal ในขั้นตอนนี้ได้
หากท่านยันไม่ได้ทำการเพิ่มบัตรเครดิตการ์ดเพื่อทำการผูกกับบัญชี Paypal ท่านจะไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้ หรือหากท่านดำเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหมายเลขรหัสดังกล่าว หลังจากที่ท่านแจ้งเพิ่มบัตรเครดิตการ์ดแล้ว ประมาน 3-4 วัน ให้ท่านโทรไปสอบถามกับผู้ที่ออกบัตรเครดิตการ์ด ว่ามีการหักเงินจาก Paypal หรือเปล่า หากมีการหักเงินก็ให้สอบถามรหัสตัวเลข 4 ตัวที่ทาง Paypal ส่งมาให้ หากในกรณีที่ท่านใช้บัตร e-Web card ของธนาคารกสิกรไทย ก็ให้ท่านเข้าไปทำการตรวจสอบที่เมล์ว่ามีการส่งของเรา เพราะถ้ามีการหักเงินจากทาง Payapl เกิดขึ้น ทางธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการบัตร e-Web Card ก็จะเมล์มาแจ้งเราพร้อมกับรายละเอียดต่างๆ และก็จะมีรหัสตัวเลข 4 ตัวนั้นด้วย
 
 
1.
เข้าเว็บไซต์ www.paypal.com แล้วทำการ Login เพื่อเข้าสู่หน้าแรกของ paypal
 
 
2.
คลิกที่ เพื่อดำเนินการ Verified บัตร
 
 
4.
เลือกบัตรเครดิตการ์ด ที่เราจะทำการยืนยันการ verifiled บััตร (ในกรณีที่มีการลงทะเบียนไว้หลายบัตร)
5.
กรอกหมายเลขรหัส 4 ตัว ที่เราได้รับจาก Paypal ลงไปในช่อง
ุ6.
คลิกที่ เพื่อทำการยืนยันข้อมูล
 
7.
ต่อมาหากข้อมูลของเราถูกต้องสมบูรณ์ก็จะปรากฏข้อความอย่างด้านล่างนี้
 
 
 
8.
หลังจากนั้นเมื่อเรากลับมายังหน้า My Account Overview ที่ Status ของเราก็จะเปลี่ยนเป็น Thai-Verified นั้นก็หมายความว่า บัตรเครดิตการ์ดที่เราได้เพิ่มเข้าไปในบัญชี paypal ตอนนี้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์แล้ว และหลังจากนี้ เราก็สามารถทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ผ่านระบบ Paypal ได้อย่างสบาย และปลอดภัยครับ